Veriteknik Telekom/Bilişim Ltd. Şti. olarak, kurum/müşteri ilişkisi kapsamında sizlerin sağladığı ve/veya belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, işlenmelerini gerektiren çerçevede ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde verilerinizin doğruluğunu ve en güncel halini koruyacağımızı bildiririz. İşleme amacı ile depolanacak, muhafaza edilecek, kaydedilecek, yeniden düzenlenecek olan verilerin, kanunen  kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da belirlenen şekillerde özenle yapılacağını sizlere bildiririz.

İŞLENEBİLECEK OLAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ

Yukarıdaki metinde belirtilen şekillerde işlenebilecek veri tipleri şu şekildedir;

 • Kimlik Verisi

Adı, soyadı, nüfus cüzdan fotokopisi (adı, soyadı, T.C. kimlik no, cüzdan seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no verildiği yer, veriliş sebebi, kayıt no, veriliş tarihi, kızlık soyadı, cinsiyet, imza beyannamesi)

 • İletişim Verisi

E-posta adresi, cep telefonu, iş telefonu, işyeri adresi, posta adresi, posta kodu, facebook adresi, linkedin adresi, twitter adresi

 • Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, kredi kartı no, son kullanma tarihi, ödeme tutarı, ödeme tarihi, para birimi, dekont açıklaması, borç bilgileri, bakiye, sözleşme tutarı, hizmet kalemleri, KDV bilgisi, hizmet dönemi, tahsilat süreci, Fatura Bilgileri Ekranı (ad, soyad, fatura kayıtları, fatura rumuz, vergi dairesi, vergi no, vergi kimlik no, adres, ülke, şehir, ilçe, semt, posta kodu, e-posta, fatura para birimi, KDV’den muaf olup olmadığı), Fatura Bilgileri Ekranı (Cari) (Unvan, adres, seri no, fatura ID, fatura tipi, fatura tarihi, müşteri V.D./No/Gerçek kişi, muhasebe aktarım durumu, fatura durum, hesap yapma seçeneği, fatura sınıfı, irsaliye tarihi, fat. döviz tür/kur, Kod, açıklama, adet, fiyat, tutar, periyod, dönem, gelir tipi, Tutar, toplam, KDV oranı, KDV, genel toplam, Hesap Bilgileri Ekranı (HNO, ödeme tipi, otomatik ödeme, kart nosunun ilk ve son 4 hanesi, ödeme miktarı, hesap başlangıç tarihi, gelir tipi, yönetim hizmeti alınıp alınmadığı, uyarı limiti (threshold), vade, satış kaynağı, satışı yapan, domain, şifre, hosting paketi, hesap ödeme bilgileri; tarih, tutar, sonuç(ödendi/ödenmedi), otomatik ödeme bilgileri; tarih, sonuç (başarılı/başarısız), hizmet bilgileri; satın alınan özellikler, güncel özellikler, hostname, sunucu adı), Müşteri Cari Kartı (piyasa kodu, satış temsilcisi, adı soyadı, , sorumlu bayi, ana firma, teknisyen, ödeme şekli, tahsilat şekli, teslimat, cari para birimi, risk tipleri, risk limiti, açık hesap, çek-senet, yerel para birimi, cari para birim, firma dövizi, muhasebe bağlantı tanımları, muhasebe hesap, muhasebe hesap, tem. Mektubu h. Kodu, tem. Mektubu h. Adı, ihraç kayıtlı KDV h. Kodu, ihraç kayıtlı KDV h. Adı, mal. Mer. Kodu, planlama, risk grubu, grup tanımı, mutabakat grubu, grup içi firma bilgisi, cari grubu, planlama grup kodu, kon. Cari, vade farkı muaf tarihi, barkod, vade gün muaf tarihi, tahsilat oranı, avans cari kodu, en son borç kapatma tarihi, en son cari hareket tarihi, e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı, otomatik güncellenmesi, senaryo, gönderici birim, posta kutusu etiket), sözleşme numarası, grup içi, DBS’ye dahil, ana kanal, kanal grubu, kanal detayı, indirim harici yorumlar (müşteriye uygulanacak indirimlerin dışında), eski cari kodu, yeni cari kodu, müşteri tipi, satış grubu, satış bölge adı, BABS grubu, BA-BS raporda kullanma)

 • Özel Nitelikli Veri

Nüfus cüzdanı fotokopisi veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi) ve bazı durumlarda parmak izi

 • Çalışma/Eğitim Verisi

Çalıştığı şirket, pozisyon, okul, bölüm bilgisi, unvanı

 • Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kaydı

 • Diğer Veri Tipleri

Onaylı damga vergisi beyannamesi, imza sirküleri, panel.sanallastirma.com üzerindeki Tüm Müşteri Verisi (anne evlenmeden önceki soyadı (güvenlik sorusu olarak), SMS login doğrulama (OTP), kayıtlı referanslar, baba adı, üye tip, indirim, e-bülten, IP White list, alınan hizmet, ödeme tipi, ödeme tarihi, paket, tutar), panel.sanallastirma.com üzerinde destek talebi içerisinde (ticket); hesap tipi, hesap, konu, mesaj yazınız bölümü, dosya ekleme seçeneği, Yönetilen Hizmet Talep Formu üzerinde; OS (işletim sistemi), IP Adresi, bağlantı portu, kullanıcı adı, şifre, kullanılan paneller/veri tabanlarının erişim bilgileri, karşılaşılan sorun, hangi adımlar izlendiğinde sorunla karşılaşıldığı, eklemek istedikleriniz bölümü

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Veriteknik Ltd. Şti. olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve sizin tarafınızdan imzalanan şirketimizin sunucu odalarına ziyaret formlarını isim ve tarih bilgileri şeklinde topluyoruz Şirket’in meşru menfaati ve teknik destek esnasında daha verimli olabilmek amacıyla telefon görüşmelerini kayıt altına alıyoruz. Teknik destekler esnasındaki gelişmeleri ve müşteri/kurum görüşmelerinde konuya fayda sağlayabilecek bilgileri sistemimizde raporluyoruz. Ek olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

Sizinle kuracağımız hizmet sunucu-müşteri ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;

 • Satış sürecinin başlatılması, yüz yüze tanışmak, yeni satış, upsell ve müşterilerle sözleşme yapılması
 • Talep edilen doğrultuda altyapı, network, sanal ve paylaşımlı firewall, web sunucusu kurulumu ve yönetimi, e-mail sunucusu kurulumu ve yönetimi, database sunucusu kurulumu ve yönetimi, DNS ve FTP sunucusu yönetimi, Windows ve Linux işletim sistemi yönetimi, web panel yönetimi, ağ yönetimi; firewall güvenlik cihazlarının yönetimi, switch ve router yönetimi, yedekleme (back up) hizmetleri; dosya yedekleme ve geri yükleme, sunucunun imaj bazlı yönetimi, monitoring hizmeti verilmesi
 • Müşteriye destek verilmesi
 • Müşteri taleplerine cevap vermek amacıyla e-posta gönderiminin sağlanması
 • Müşterilerin sunucularıyla veya kabinleriyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi
 • Manuel ve online para tahsilatı yapılması ve havale ödemelerinin kayıt altına alınması
 • Şirket merkezinde gerçekleşebilecek doğal afetlerde altyapının başka bir konumda faaliyete geçirilebilmesi
 • Müşterilere verilen veya müşterilerden alınan donanımların kayıt altında tutulması
 • Müşteri adına gelen donanımın teslim alınma/gönderme sürecinin işletilmesi
 • Aylık, günlük, saatlik bazda yönetim hizmeti verilebilmesi
 • Gerçek kişi müşterilerin, tüzel kişi müşterilerin temsilcilerinin ve çalışanlarının şirket içerisinde belirli alanlara giriş yetkisi verilmesi ve şirket güvenliğinin sağlanması
 • Müşterilere ofis içerisinde kullanabilecekleri internet erişimini kablosuz olarak sağlanması

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle;

 • Satış sözleşmesinin damga vergisinin ödenmesi
 • Nihai hale getirilmiş faturaların müşterilere gönderilmesi
 • Müşterinin iade taleplerinin yerine getirilmesi
 • Fatura oluşturulması ve gider pusulası evrakı hazırlanması
 • e-Arşiv faturalarının düzenlenmesi

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

 • Müşteri şikâyetlerinin değerlendirilebilmesi ve müşterinin talep ettiği konularda destek sağlanması
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Reklam amaçlı kullanılması, iletişim materyali sağlanması ve marka bilinirliğinin arttırılması
 • Müşterinin sistemlere kayıt olması ve cari kartının açılması
 • Müşteri bilgilerinin güncellenmesi
 • Yazılım geliştirme ve düzeltme yapılması
 • Havale ödemelerinin kayıt altına alınması
 • Çeşitli konularda raporlar oluşturulması
 • Müşteri ziyaretlerinin yürütülmesi, müşterilerle olan toplantılara katılım, teknik konularda müşterilere bilgi verilmesi
 • Müşteri ile yetkilinin iletişim bilgilerini yazılı ortamda paylaşılması (kartvizit vb.)

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • İş yeri güvenliğinin sağlanması
 • Müşteri ziyaretlerinin yürütülmesi

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için, özellikle;

 • Tüketici şikâyetlerinin yönetiminin sağlanması

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılmaktadır.

 • Para tahsilatı, fatura iptal ve para iadesi amaçlarıyla adınız, soyadınız, fatura no, tutar, ödeme tarihi ve kredi kartınızın ilk ve son 4 hanesi hizmet alınan bankalara aktarılmaktadır.
 • Finans Departmanı tarafından müşteriye fatura gönderilmesi için fatura verileri kayıtlı elektronik posta hizmeti alınması nedeniyle Wolvox, Orkestra ve Zirve yazılımları ile kayıt altına alınmaktadır.
 • Finans departmanı tarafından fatura verileri GİB’e Model Enterprise yazılımı üzerinden doğrudan entegrasyon ile aktarılmaktadır.
 • Damga vergisi beyannamesi oluşturmak ve faturaları onaylamak için müşteri adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası ve sözleşme tutarının Mali Müşavirlik Firması’na aktarım söz konusu olabilmektedir.
 • Faturaların müşterilere gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşmaktayız.
 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kamera ve ses kayıtlarının polis/savcılık kararı bulunması halinde ilgili mercilere aktarımı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla kişisel verilerinizi mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • Alan adı hizmetinin alınması halinde Whois (alan adı bilgisi sorgulama aracı) tarafından talep edilecek ad, şirket, adres, telefon ve faks numarası ile e-posta adresinin yurt dışında yeterli koruması olan veya olmayan ülkelere aktarımı söz konusu olmaktadır.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir