PCI DSS

  • PCI DSS

  • Güvenli Ağ

  • Kart Verilerini Koruyun

  • Anti Virüs

  • Erişim Kontrolü Tedbirleri

  • Ağ İzleme ve Testleri

  • Bilgi Güvenliği Politikası

12 Standartı ile PCI DSS

PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard ifadesinin kısaltması olup, Türkçe karşılığı Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği Standartları ‘dır. PCI SSC tarafından ortaya konan gereksinimler hem operasyonel hem de tekniktir ve bu kuralların temel odak noktası her zaman kart sahibi verilerini korumaktır. Veri korunmasının sağlanabilmesi için uygulanması gereken temel standartlar vardır.

PCI DSS Hedefler / 12 Gereksinimleri :

HedeflerPCI DSS Gereksinimleri
Güvenli Bir Ağ Oluşturun ve Bunu Sürdürün1. Kararlı bir firewall konfigürasyonu oluşturularak , kart güvenliği oluşturulması ve verilerin korunması.
2. Güvenliğin sağlanabilmesi için güçlü parolaların oluşturulması ve eski parolaların güncellenmesi.
Kart Verilerini Koruyun3. Depolanan kart verilerinin güvenliğinin sağlanması.
4. Kart verilerinin iletiminin kontrolü ve gizlenmesi. Açık ve genel ağlar karşısında şifrelenmesi.
Bir Güvenlik Açığı Yönetim Programı Sağlayın5. Güncel Anti Virüs programları ile korunması.
6. Güvenliği sağlayacak sistemler ve programların geliştirilmesi veya kullanılması.
Güçlü Erişim Kontrolü Tedbirleri Uygulayın7. Kart sahibi verilerine erişimi, işletme tarafından bilinmesi gerekenlerle kısıtlanması.
8. Her bir kullanıcı için paylaşımsız ve kişiselleştirilmiş kullanıcı kimlikleri oluşturulması.
9. Kart verilerine fiziksel erişimin kontrolü ve kısıtlanması.
Ağınızı düzenli olarak izleyin ve test edin10. Ağ kaynaklarına ve kart sahibi verilerine dair tüm erişimin izlenmesi.
11. Güvenlik sistemlerini ve süreçlerini düzenli olarak test edilmesi.
Bir Bilgi Güvenliği Politikası Sürdürün12. Tüm personel için bilgi güvenliğini ele alan bir politikanın oluşturulması ve sürdürülmesi.