Cem Karaca

Elektrik ve Elektronik Yüksek Mühendisi

1996 yılında henüz genç bir Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisiyken İnternet ile tanışmıştır. İntenetin sadece siyah ekranda çalıştığı bu dönemde henüz hiçbir web tarayıcısı yoktu. Görsellikten uzak bu karanlık çağda İnternet daha çok akademik bir ağ izlenimi uyandırıyordu. Daha sonraları web tarayıcıların siyah ekranın yerini almasından ile İnternet hızla ticari bir faaliyet alanına dönüştü, lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca İnternet üzerine çalışmalar yapmış, Master tezini ise “Uzaktan Eğitim için Pdeagojik olarak Geliştirilmiş Talepli Video Sistemi (VoD)” 2003 yılında yayınlamıştır, tez ile birlikte multimedia transferi için kullanılabilen RUDP protokolünü tasarlamış ve konu hakkında birden çok akademik makale ise indeksli yayınlarda çıkmıştır.

Çocukluğundan bu yana elektronik ve yazılım ile uğraşan, akademik yaşantısında ise Ağ ve İnternet ile geçirilen bir dönem sonrası yapılacak en iyi işin mühendislik yaklaşımı ile bir veri merkezi kurmak olduğunu düşünmüştür. 2004 yılında Ankara’da ilk Veri Merkezini kurmuştur. Toplamda üç sunucu ve 384 kbit hız ile kurulan veri merkezi bugün yüzlerce sunucuya hizmet vermektedir. Veri Merkezinin birçok yerinde kendi tasarladığı elektronik kontrol sistemleri çalışmaktadır.

2006 ve 2007 yıllarında ilkokullarda okutulmak üzere ve Fen 7 ve Fen 8 kitaplarını yazmıştır, daha sonradan da 2015 yılında Linux Eğitim kitabını yazmış ve İnternet üzerinden ücretsiz dağıtımını sağlamaktadır.

2019 yılında VeriTeknik’ten üç çalışma arkadaşı ile birlikte Onlayer Bilgi Teknolojileri A.Ş.’yi kurmuştur. 2020 yılında bu firma üzerinden başlatılan girişim PCI Checklist, Maxim Yatırım A.Ş’den 1.2 Milyon TL tohum yatırımı almıştır.