Rescuever

Rescuever felaket yedekleme sistemi, Veriteknik tarafından 2012 yılından bu yana birçok kamu ve özel sektör kurumunda hizmet vermektedir.

Rescuever birçok veri kaynağından anlık ya da zamanlanmış veri yedeklerini istenilen bir ya da daha fazla merkeze güvenli olarak taşımakta ve kontrol etmektedir.
Genel özellikleri;
• Veri kaynağının sağlığının belirli aralıklarla kontrol edilmesi,
• Kaynak verilerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi,
• Kaynak verilerin anlık olarak bir ya da daha fazla hedefe taşınması,
• Kaynak verilerin belirli bir takvime bağlı olarak bir ya da daha fazla hedefe taşınması,
• Taşınan verilerin hedefte kontrol edilmesi ve veri tutarlılığının sağlanması,
• Taşıma ve saklama esnasında güvenliğin sağlanması
• Tüm işlemlerin tek bir ara yüz ile yönetilmesi,
• Yapılan tüm işlemlerin kaydının saklanması,
• Anlık ve/veya periyodik raporlar ile kullanıcıların bilgilendirilmesi,

Rescuever, çok farklı bilgi kaynakları ile çalışabilmektedir. Bunlar arasında en sık kullanılanlar ve özellikleri şöyledir.

• Microsoft SQL Server 2005 – 2014 arası tüm versiyonlarda anlık veri yedeklemesi,
• Microsoft SQL Server 2000 – 2014 arası tüm versiyonlarda periyodik tam ve farksal veri yedeklemesi,
• Oracle veritabanı periyodik tam ve farksal veri yedeklemesi,
• MySql veritabanı periyodik tam ve farksal veri yedeklemesi,
• Fat32 ve NTFS Dosya sistemleri üzerinden anlık dosya yedeklemesi,
• Microsoft Active Directory anlık yedeklemesi,
• Microsoft Active Directory periyodik yedeklemesi,
• Microsoft Exchange Server periyodik yedeklemesi,
• İsteğe bağlı özel uygulamaların yedeklenmesi

 

Diğer Yazılımlar